Ny rapport: Höjt tak för lönebidrag ger jobb och delaktighet

Lönebidrag skapar arbete och delaktighet för människor med nedsatt arbetsförmåga. Trots många positiva effekter, har taket för lönebidragen inte höjts sedan 2017. En ny rapport från Fremia visar att en höjning av taket skulle ha positiva effekter för människor med nedsatt arbetsförmåga, för arbetsgivare och för samhället.

Lönebidrag och andra former av subventionerade anställningar är ett viktigt medel för att öppna arbetsmarknaden och skapa fler vägar till arbete, för fler människor. Lönebidraget riktar sig specifikt till personer som till följd av funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga.

Taket för lönebidraget ligger i dag på 20 000 kronor. Det innebär att lönebidrag endast utbetalas för den del av bruttolönen som ligger under 20 000 kronor per månad. Taket för lönebidraget sattes 2017, och har inte höjts sedan dess. Medellönen i Sverige samma år var 33 700 kronor, och har sedan dess ökat med cirka 14 procent.

– Taket för lönebidraget var lågt redan när det sattes, och urholkningen har fortsatt sedan dess. Många branscher, verksamheter och människor som skulle ha verklig nytta av ett verksamt och konkurrenskraftigt lönebidrag, får idag inte den möjligheten. Det nuvarande låga taket i lönebidraget innebär också att många riskerar att förlora sina anställningar, eftersom det blir för dyrt för arbetsgivare att ha kvar dem i anställning, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

I rapporten föreslås att lönebidraget höjs successivt, med 5 000 kronor per år över tre år, upp till 35 000 kronor, för att sedan indexregleras.

– Med vårt förslag skulle många fler med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning komma i arbete. Att få en anställning med lönebidrag har flera positiva effekter, som exempelvis bättre hälsa, ökad delaktighet i samhället och lättare inträde på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns också positiva effekter för de företag och organisationer som anställer personer med lönebidrag, säger Patrik Schröder.

I rapporten görs en prognos, som visar att ett lönebidragstak på 35 000 kronor kan innebära att 20 000 fler personer anställs med lönebidrag. Åtgärden beräknas medföra en ökad kostnad för staten med cirka 5 miljarder kronor.

–Vi vill att de grupper som är berättigade till lönebidragsstödda tjänster, precis som andra arbetstagare, ska ha en rimlig lön i förhållande till utfört arbete. Vi vill att det ska gälla för alla typer av arbeten, så att människor inte tvingas in i arbeten med en lönenivå som inte motsvarar deras arbetsinsats, kompetens, utbildning eller erfarenhet. Alla människor som kan, ska ha möjlighet att delta i arbetslivet, säger Patrik Schröder.

Rapporten "Höjt tak för lönebidragen – En effektiv väg till arbete och delaktighet" är författad av Johan Groth, på uppdrag av Fremia. Rapporten lanseras i dag 23 november, 2023.

Läs hela rapporten här: www.fremia.se/globalassets/fremia/publicerade-dokument-2022-2023/intressepolitik/hojt-tak-for-lonebidragen--en-effektiv-vag-till-arbete-och-delaktighet.pdf

För kommentarer, kontakta:
Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia, 072-076 27 22, patrik.schroder@fremia.se

Visa på Mynewsdesk