Ny utredning om ungas insatser i civilsamhället

Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige, särskild utredare

11 oktober 2023 presenterade socialminister Jakob Forssmed (KD) en ny utredning med syfte att föreslå hur en ordning för ett offentligt erkännande av ungas insatser i civilsamhället kan utformas. Särskild utredare är Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Det man vill uppnå med utredningen är att stärka incitamenten för unga att engagera sig i civilsamhället.

”Samhället behöver bli bättre på att uppmärksamma och synliggöra det engagemang och de insatser som unga gör genom sitt deltagande inom olika civilsamhällesorganisationer. Ett offentligt erkännande kan motivera och bidra till ett ökat ideellt engagemang bland unga både i och utanför det traditionella föreningslivet. Det kan även stärka ungas sociala inkludering, möjligheter att bygga nätverk och skapa kontakter inför framtida arbetsliv eller studier”, skriver socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Som särskild utredare har regeringen utsett Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige. Fremia kommer att följa utredningen som ska redovisas senast 9 augusti 2024.

– Det ska bli spännande att följa utredningen, det finns många aspekter att belysa i det här arbetet. Det är mycket positivt att utredaren Charlotte Rydh har en djup förankring i sektorn, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.