Debatt: Avskaffa internmomsen, riksdagen

16 civilsamhällesorganisationer i upprop

Gör de ändringar som krävs för att internmomsen ska avskaffas – en gång för alla. Det skriver Fremia, tillsammans med 15 andra civilsamhällesorganisationer i ett upprop i Altinget.

Jakob ForssmedSocialminister Jakob Forssmed (KD) har ansvar för civilsamhällesfrågor i regeringen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Internmomsen är en godtycklig och orättvis skatt som drabbar många organisationer inom civilsamhället. Miljoner och åter miljoner kronor som skulle ha kunnat gå till ideell verksamhet går i stället tillbaka till statskassan. Allt beroende på om en organisation är en eller flera juridiska personer på nationell, regional och lokal nivå.

I många år har civilsamhället på olika sätt kämpat för att internmomsen ska avskaffas. För knappt ett år sedan började det bottenfrusna läget så smått att tina. Civilsamhällets organisationer - Riksidrottsförbundet, Studieförbunden, Fryshuset och många fler - drog åt samma håll. Ett seminarium hölls i riksdagen och flera partier väckte motioner om saken. Till sist, i april, kunde först skatteutskottet, sedan hela riksdagen, i full enighet från höger till vänster enas om att snabbutreda ett avskaffande av internmomsen.

Riksdagen får hjälpa till

Efter valet togs frågan upp i en större momsproposition från regeringen. Socialminister Jakob Forssmed (KD) som också har ansvar för civilsamhället gick ut med att frågan skulle vara löst. Det är bra att politikerna i Riksdagen och regeringen har lyssnat på civilsamhället och att de har goda intentioner.

Men säg den glädje som varar. När regeringen presenterat propositionen tog det inte lång tid innan Skatteverket meddelade att denna kommande lagstiftning inte innebär någon förändring i hur de tillämpar momslagen. Kort sagt – enligt Skatteverket så ska internmomsen vara kvar i nuvarande form. En stor besvikelse för de många ideella krafter som länge längtat efter en lindring.

Nu heter det tack och lov inte så att all offentlig makt utgår från Skatteverket. Tycker inte Skatteverket att propositionen ska tolkas som socialministern uppenbarligen vill så får de folkvalda i Sveriges riksdag hjälpa till. Innan propositionen blir lag ska den behandlas i skatteutskottet och sedan i Riksdagen. Här finns det en möjlighet att göra ändringar som skärper och förtydligar. Ett första steg har tagits: Skatteutskottet har nu kallat till sig Skatteverket för en diskussion om tolkningen.

Om Danmark kan så kan vi

Självklart ska de ramar som finns i form av EU-direktiv respekteras. Men Sverige kanske inte alltid behöver tillämpa dessa på striktast möjliga sätt. I Danmark, som på många sätt liknar Sverige, har man inom ramen för samma EU-direktiv inte något problem med internmomsen för det civila samhällets organisationer. Om de kan, så kan vi.

Det är uppenbart att det finns ett hinder för ett avskaffande av internmomsen, ett hinder som handlar om byråkratisk tröghet. För att komma över det krävs det politisk vilja. Därför uppmanar vi ledamöterna av riksdagen i allmänhet och skatteutskottet i synnerhet: Gör de ändringar som krävs för att internmomsen ska avskaffas – en gång för alla.

Maria Alsander, generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges Kristna Råd
Alexander Clemensson, generalsekreterare KFUM
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
Johan Fyrberg, ordförande Studieförbunden
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna
Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef Ideell Kulturallians
Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer
Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
Johan Oljeqvist, vd Fryshuset
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige
David Samuelsson, ordförande Civos
Patrik Schröder, samordnare Fremia
Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner 
Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset

Debattartikeln publicerades först i Altinget