”Idéburen sektor behövs i arbetsmarknadspolitiken”

Idéburna aktörer, som exempelvis arbetsintegrerade sociala företag, har en avgörande roll i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Speciellt när det gäller dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Därför behövs konkret politik som involverar idéburen sektor mer i arbetsmarknadspolitikens verksamhet. Det slår arbetsgivarföreningen Fremia fast i ett remissvar.

Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (DS 2021:27) har varit ute på remissrunda. I promemorian finns flera skrivningar om att idéburna aktörer har en viktig och unik funktion inom svensk arbetsmarknadspolitik, och att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och exempelvis arbetsintegrerande sociala företag bör öka. Men det saknas en djupare konsekvensanalys och konkreta förslag som återspeglar ambitionerna.

– Civilsamhället och idéburna aktörer har ofta direktkontakt med målgruppen långtidsarbetslösa. Om reformeringen av arbetsmarknadspolitiken har som avsikt att avhjälpa långtidsarbetslösheten behöver de idéburna verksamheterna bli mer involverade. Dessa aktörer verkar inte under samma förutsättningar som den privata eller offentliga sektorn och det behöver arbetsmarknadsdepartementet ta hänsyn till i det fortsatta arbetet med att utforma en moderniserad arbetsmarknadspolitik, säger Petter Skogar, vd på Fremia.

– Vi är allvarligt oroade för att den nya reformerade Arbetsförmedlingen inte kommer att inkludera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Låt oss göra rätt från början den här gången och se till att även civilsamhället och den sociala ekonomin får rimliga villkor att bidra till en bättre svensk arbetsmarknad för alla människor. Det vinner hela samhället på, säger Petter Skogar.

Läs hela Fremias remissvar: https://www.fremia.se/intressepolitik/remisser/reformerad-arbetsmarknadspolitisk-verksamhet/

För ytterligare information, kontakta
Petter Skogar, vd Fremia, 08 702 54 10, petter.skogar@fremia.se
Jan Edén, kommunikationschef Fremia, 08 702 54 41, jan.eden@fremia.se

Visa på Mynewsdesk