Samhället är större än staten

En hälsning till det moderata Sverigemötet 2023 i Karlstad

I dagarna träffas Moderaterna i Karlstad för att eftervalsanalysera och politikutveckla. Ett viktigt moderat perspektiv är att samhället är större än staten. Vi, som representerar civilsamhället och den idéburna sektorn, tackar för förtroendet och har några medskick på temat. Det skriver Lena Olsson, ordförande Värmlands Idéburna; Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige och Petter Skogar, vd Fremia i Värmlands Folkblad.

Lena Olsson, Petter Skogar, Charlotte RydhDet civila samhällets organisationer spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen, både lokalt och nationellt. Ett välmående och självständigt civilsamhälle är en garant för rättvisa, stärker demokratin och ger förutsättningar för människor att själva forma sina liv.

Idéburna berikar välfärden

Idéburna aktörer berikar och utvecklar det svenska välfärdssystemet och gör stor skillnad för människor i utsatta livssituationer. Till exempel är den idéburna sektorn en viktig aktör i arbetet mot barns utsatthet. Idéburna organisationer arbetar på olika sätt för att få hemmasittande barn att gå till skolan, stötta barn vars föräldrar sitter i fängelset eller barn som utsätts för kränkningar eller övergrepp på nätet.

Inom civilsamhället möjliggörs ett ideellt engagemang där individer som sluter sig samman kan driva den typen av gemensamma intressen – för att de vill och brinner för frågan. Men för att få bästa möjliga effekt, krävs ofta stöd och samverkan med det offentliga.

Starkt stöd bland moderater

Värmland är ett gott exempel på just en sådan god samverkan mellan idéburen sektor och den offentliga sektorn. Överenskommelsen Värmland är en avsiktsförklaring med syfte att möjliggöra långsiktig samverkan mellan idéburen sektor och offentlig sektor i regionen. Under framtagandet av Överenskommelsen Värmland rådde mycket god samverkan med samtliga politiska partier i regionen, däribland Moderaterna. Den typen av samverkan behöver utvecklas ytterligare, både här i Värmland och i övriga landet.

Med långsiktigt hållbara förutsättningar, likvärdiga villkor och mindre detaljstyrning kan vår sektor göra betydligt mer för den svenska välfärden än i dag. Bland moderata politiker finns ett starkt stöd för mer idéburen verksamhet, det visar bland annat Famnas politikerundersökning från 2022. Moderaterna är det parti i undersökningen som under de närmaste tio åren skulle vilja se störst förskjutning från offentligt driven till betydligt mer idéburen verksamhet.

Goda förutsättningar behövs

Civilsamhällets roll i kristider är oumbärlig och kommer att bli ännu viktigare framöver. Förmågan att vara snabba och flexibla kommer att vara viktiga egenskaper de kommande åren. Civilsamhället behöver goda politiska och finansiella förutsättningar för att kunna fortsätta vara ett starkt stöd i kris och en aktiv röstbärare även när det inte är kris. Vi uppmanar alla moderata politiker, nationellt och lokalt, att arbeta för att:

  • Använda de nya möjligheterna i lagstiftningen som tillåter att offentliga aktörer, som kommuner eller regioner, reserverar upphandlingar och LOV-system för idéburna organisationer.
  • Avskaffa skatten på samarbeten inom civilsamhället, den så kallade internmomsen.
  • Vara ytterst varsamma med föreningsfriheten, och undvika alla omotiverade demokratiska inskränkningar.
  • Indexreglera bidrag och ersättningar för årlig uppräkning.

I dag är mer än hälften av Sveriges befolkning engagerad i ideellt arbete. Engagemanget ligger stabilt på en internationellt sett hög nivå. I civilsamhället och den idéburna sektorn finns möjligheten att bygga ett samhälle på individers engagemang. De idéburna organisationerna bidrar med synsätt som varken privata företag eller kommuner eller regioner har. Det hoppas vi att Moderaterna, som har gått till val på att få ordning på Sverige, drar nytta av.

Lena Olsson, ordförande Värmlands Idéburna
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige
Petter Skogar, vd, Fremia

Debettexten publicerades först i Värmlands folkblad.