Riksdagsbeslut om internmomsen klart

”Nu måste Skatteverket lyssna”

För en dryg vecka sedan klubbade riksdagen en ny momslag. Här ingår också nya, förenklade bestämmelser om moms som tas ut på samarbete inom civilsamhällets organisationer, så kallad internmoms. Tyvärr finns fortfarande oklarheter kring hur Skatteverket kommer agera i frågan.

– Internmomsen kostar civilsamhället 100-tals miljoner om året och försämrar våra möjligheter att använda resurserna på bästa sätt. Det är en orättvis skatt och Fremia har, tillsammans med många andra civilsamhällesorganisationer, länge argumenterat för en lagändring, säger Patrik Schröder, civilsamhällesamordnare på Fremia.

När regeringen presenterade propositionen som nu har beslutats av riksdagen meddelade Skatteverket att de nya lagförslagen inte innebär någon förändring i hur myndigheten kommer att tillämpa momslagen. Enligt Skatteverket ska en civilsamhällesorganisation därmed även fortsättningsvis betala internmoms när de delar internt på kostnader för exempelvis it eller ekonomi.

– Riksdagen har fattat sitt beslut. Både regeringens och riksdagens ambition är alltså att begränsa eller avskaffa internmomsen. Gott så, men även ansvarig myndighet måste ju vara ombord. Det är nu av största vikt att Skatteverket tolkar lagändringarna på rätt sätt, säger Patrik Schröder.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft 1 juli 2023.