Fremias fokus under Sveriges ordförandeskap i EU

Från 1 januari 2023 är det den svenska regeringen som håller i ordförandeklubban i EU under ett halvår. Det innebär bland annat ansvar för att leda 2 000 möten i Bryssel och Luxemburg. Men det blir även 150-talet möten runtom i Sverige. Den svenska regeringens prioriteringar för ordförandeskapet kretsar kring säkerhet, resiliens, välstånd samt demokratiska värden och rättstatsprincipen.

Värna den svenska modellen

Fremia vill under ordförandeskapet lyfta frågor som rör den svenska modellens funktion och tillämpning. I ett europeiskt perspektiv är det ovanligt att arbetsmarknadens parter har ett så självständigt förhållande till det offentliga som i Sverige. Det är ett förhållande som vi behöver förklara och värna.

Bättre förutsättningar för sociala ekonomin

På ett övergripande plan kommer Fremia även att lyfta frågor om den sociala ekonomins roll, funktion och förutsättningar. Vi vill skapa bättre förutsättningar för den sociala ekonomin genom bland annat anpassade regler för skatt, statsstöd och offentlig upphandling. Det finns många exempel på hur svenska myndigheter tolkar EU-lagstiftning på ett sätt som inte är fördelaktigt för den sociala ekonomin i Sverige och heller inte i linje med hur tolkningar görs i andra länder.

Ordförandeskapet är en möjlighet att lyfta frågor för att skapa bättre förutsättningar för start och tillväxt inom den sociala ekonomin, bland annat genom riktad finansiering från EU. Men Fremia vill också arbeta med ordförandeskapet för att synliggöra den sociala ekonomins storlek och potential.

Relaterat innehåll