Ledarskap och demokrati viktigare än någonsin

Fremias vd Petter Skogar kommenterar valet

Valet 2022 blev precis den rysare som de flesta väntade sig, och resultatet nästan lika jämnt som förra mandatperioden. Samtidigt står Sverige inför stora samhällsutmaningar där Fremias medlemmar är en del av lösningen. Det kommer vi att lyfta fram i alla våra kontakter med en ny regering och riksdag.

Resultatet av söndagens riksdagsval är tyvärr inte så tydligt som man skulle kunna önska sig. Det finns en risk att vi hamnar i en liknande situation som förra mandatperioden, med havererade budgetar, misstroendeomröstningar och politiska vildar. I tider av oro behövs ett stabilt ledarskap och att våra förtroendevalda förmår att se bortom kortsiktiga politiska vinster.

Vi är fortfarande ett antal förhandlingar bort från en regeringsbildning och en antagen statsbudget men mandatfördelningen i riksdagen och det väntande maktskiftet i Rosenbad kommer att påverka budgetpropositioner och den konkreta politiken, bland annat för de sektorer där Fremias medlemmar är verksamma.

Positiv inställning till civilsamhället

På ett generellt plan är alla riksdagspartier positivt inställda till civilsamhället, om än i olika grad och på olika sätt. Det visar de rapporter som vi på Fremia, tillsammans med flera andra aktörer, lanserade under sommaren om de politiska partiernas syn på civilsamhället och idéburen välfärd. Vi har gjort en enkätundersökning som alla partier har svarat på och en genomgång av partiernas egna dokument och skrivningar. Här kan man bland annat läsa ut att samtliga partier vill öka den generella finansieringen till civilsamhället, i stället för den projektfinansiering som många organisationer i dag sliter med.

Även synen på idéburen välfärd är till största delen positiv, även om det fanns reservationer när de nya lagförslagen röstades igenom riksdagen i juni i år. En undersökning från Svensk Kooperation visar att våra riksdagsledamöter är starkt positiva till kooperationen. Det finns alltså en hel del att ta fasta på inför vårt fortsatta arbete med att skapa bra möjligheter för Fremias medlemmar.

Flera frågor att bevaka

Samtidigt har delar av den sida som nu ser ut att bilda regeringsunderlag tidigare lagt förslag på bland annat att minska ambitionerna i klimatpolitiken, sänka biståndet, förändra kulturpolitiken, ytterligare skruva åt demokrativillkoren för civilsamhället, minska ambitionerna inom folkbildningen och strama åt finansieringen inom vissa delar av civilsamhället. Här kommer vi att bevaka så att förutsättningarna blir så bra som möjligt för civilsamhällets organisationer och den idéburna sektorn.

Behoven av den verksamhet som våra medlemmar bedriver är nämligen fortsatt stora: Vi har ett fullskaligt krig i Europa, med allt vad det innebär i behov av insatser, både på plats och här i Sverige. Vi lever fortfarande med en pandemi, står inför en stundande lågkonjunktur och energikris, har stigande räntor och en inflationstakt av sällan skådat slag.

Civilsamhället viktig del av lösningen

Fremias medlemsorganisationer är och vill fortsatt vara en del av lösningen på dessa, och många andra, avgörande samhällsproblem. De kan också bidra till att lösa upp flera av de politiska knutar som finns. Som till exempel att välfärdsdiskussionen i Sverige till stor del handlar om vinster, i stället för om kvalitet. Politikerna målar ofta upp en bild av att det bara finns två alternativ, antingen privat drivna företag eller det offentliga. Då glömmer man alla idéburna välfärdsaktörer inom exempelvis äldreomsorg, sjukvård, skola och personlig assistans. Med de nya lagförslag om idéburen välfärd som börjar gälla från 1 januari 2023 finns stora möjligheter för den kommande regeringen, och styrande i regioner och kommuner, att se till att den idéburna sektorn ökar.

Det är nu dags – för oss och många andra – att göra en noggrann analys av det politiska läget och börja lära känna våra nyvalda beslutsfattare på alla nivåer. Vi kommer att, tillsammans med våra medlemmar, konstruktivt bidra med förslag till lösningar på viktiga samhällsproblem och påverka till det bästa där vi ser utmaningar. Jag vill gärna passa på att rekommendera alla er som är intresserade av intressepolitik inom civilsamhället, idéburen sektor och kooperation att prenumerera på vårt nya nyhetsbrev inom området. Det är ett bra sätt att följa vårt arbete.

Internationella dagen för demokrati

I dag 15 september är det för övrigt Internationella dagen för demokrati, som har instiftats av FN. Det är en dag som inte har fått den uppmärksamhet den förtjänar, och som känns viktigare än någonsin. Alla Fremias medlemmar är djupt rotade i den demokratiska myllan, många har demokratiutveckling som ett av sina viktigaste syften. Det behöver politikerna, oavsett partitillhörighet, ta i beaktande när framtida budgetar och förslag läggs.