Fremiapodden: Hur mår civilsamhället?

Avsnitt 2

I det andra avsnittet av Fremiapodden ska vi ta pulsen på civilsamhället. Vi står i mars 2023. Bakom oss har vi flera prövande år, med pandemi, krig, inflation, klimat- och energikris. Och det verkar ligga ytterligare tuffa år framför oss. Hur mår civilsamhället?

Med civilsamhället menas den arena, som är skild från staten och det privata näringslivet. Som en tredje sektor som samlar exempelvis ideella föreningar, nätverk och trossamfund. Där människor organiserar sig och tillsammans jobbar för gemensamma intressen.

Civilsamhället sysselsätter hundratusentals svenskar, både som anställda och ideellt engagerade och samlar miljontals individer som medlemmar. Det utgör en betydande del i samhällsekonomin och är en skola för medborgarna i praktisk demokrati.

I det andra avsnittet av Fremiapodden ska vi ta pulsen på civilsamhället. Hur mår det? Och hur jobbar Fremia för att förbättra civilsamhällets förutsättningar att verka?

Medverkande: Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare och Jonna Leopoldson Lahdensuo, kommunikatör.

Inspelad den 14 mars 2023.

Om Fremiapodden

I Fremiapodden får du som lyssnar både bredd och djup. Våra experter står för kunskapen när vi blandar handfasta tips för arbetsgivarlivet med de stora penseldragen om förutsättningarna och utvecklingen inom Fremias olika branscher.

Lyssna på Fremiapodden

Du hittar Fremiapodden där poddar finns. Lyssna i din poddapp.