Skralt med pandemistöd till det breda civilsamhället

Det breda civilsamhället har fått förhållandevis lite pandemistöd, jämfört med exempelvis näringslivet. Samtidigt har många utsatta människor behövt mer hjälp av civilsamhällets organisationer under coronapandemin. Fremias Patrik Schröder intervjuas i Altinget Civilsamhälle.

Flera av pandemistöden till civilsamhället har haft en del övrigt att önska i utformning och dessutom kommit sent. I den mån stöd har gått till civilsamhället är det framför allt till kultur och idrott, som drabbats hårt i form av direkta intäktsbortfall.

– Jag förstår logiken, att kultur och idrott förlorar åskådare som drar intäkter. Men det bredare civilsamhället har också aktiviteter som vi inte kan genomföra. Där hade man kunnat satsa på generell infrastruktur för ideellt arbete, säger Patrik Schröder till Altinget.

Skriv upp generella stöden till civilsamhället

Patrik Schröder är noga med att påpeka att kritiken inte handlar om att stöden till kultur och idrott borde minska, utan att övriga civilsamhället borde ha fått mer. Han efterlyser vidare en uppskrivning av de generella stöden till civilsamhället som ätits upp av den senaste tidens inflationsökning.

Läs hela artikeln i Altinget Civilsamhälle