Efter regeringens budget: studieförbund avvecklar

Kulturens Bildningsverksamhet avvecklar sin statsbidragsberättigade verksamhet. Det är en direkt konsekvens av att regeringen i budgeten drog ner medlen till studieförbunden med en tredjedel över tre år.

Efter ett stämmobeslut 15 oktober 2023 kommer Kulturens Bildningsverksamhet att inleda arbetet med att avveckla sin statsbidragsberättigade studieförbundsverksamhet.

– Nu ser vi hur regeringens folkbildningspolitik kommer att slå. När de kapar en tredjedel av medlen till studieförbunden får det givetvis konsekvenser. Ingen hade kunnat tro något annat. Civilsamhällets infrastruktur monteras ner och utrymmet att verka krymper. Att Kulturens lägger ner kommer att ha konkret och direkt påverkan på möjligheterna att utöva och ta del av konst och kultur i Sverige, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

Kulturens Bildningsverksamhet räknar med att avvecklingen är genomförd till slutet av sommaren 2024. Organisationen finns kvar och söker sig nya vägar. 

Relaterat innehåll