Studieförbunden förlorar 500 miljoner över tre år

Regeringen drar ner på anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor över tre år. 2024 försvinner 250 miljoner, 2025 ytterligare 100 miljoner och 2026 ytterligare 150 miljoner.

Som diskussionerna har förts inför budgeten så är neddragningar inte förvånande. Men omfattningen är betydligt större än väntat. Rektionerna på beskedet har varit många och starkt kritiska, bland annat från branschrösten Studieförbunden som kallar det för ”ett dråpslag.” Altinget har samlat upp fler kommentarer. Även Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia, är mycket bekymrad över beskedet.

– Studieförbunden är har en avgörande roll för den demokratiska infrastrukturen i Sverige. Genom samarbeten med föreningslivet möjliggörs bildning och engagemang i civilsamhället. Nu försämras de förutsättningarna drastiskt. Regeringens besked är ett hårt slag mot folkbildningen i Sverige, säger Patrik Schröder.

Utbildningsminister Mats Persson (L) menar att det handlar om prioriteringar och att medel i stället ska på till satsningar på yrkesutbildningar för att underlätta för människor att komma i arbete.