”Etniska organisationer gör stor nytta”

Patrik Schröder:

"Det är orimligt att strypa bidragen till en hel grupp organisationer som gör stor samhällsnytta"

Ska det offentliga ge bidrag till så kallade etniska organisationer? Den frågan har diskuterats livligt på debatt- och ledarsidor den senaste tiden. Flera partier vill strypa bidragen, trots att allt talar för att de gör stor nytta på både individ- och samhällsnivå.

Liberalerna har gått ut hårt i frågan och vill strypa alla statliga medel till etniska föreningar redan i kommande budgetförhandlingar. Även Moderaterna har varit ute i debatten. Forum, LSU och Sios har svarat med en debattartikel i SvD: ”Populism när L vill stoppa bidrag.”

– Forskning och utvärderingar talar för att det lilla bidraget om 19 miljoner som delas ut till ett 40-tal etniska organisationer är väl investerade skattemedel. De bidrar bland annat till integration, språkutveckling och delaktighet i samhället, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

De organisationer som inte lever upp till demokratikrav och andra förväntningar ska givetvis granskas, poängterar han. Men det tillgodoses redan genom befintliga regelverk.

– Det är orimligt att strypa bidragen till en hel grupp organisationer som gör stor samhälls- och individuell nytta. Behövs det 19 miljoner till ytterligare satsningar så går det att hitta de pengarna på andra ställen i statsbudgeten. Vi vet att Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna är kritiska till det här stödet, men vi hoppas fortfarande att Kristdemokraterna väljer att försvara dessa viktiga och integrationsfrämjande insatser, säger Patrik Schröder.