Nordiska samarbetet inom civilsamhället går framåt

Anmälan är nu öppen

Under 2023 har Fremia varit delaktigt i arbetet för att skapa en nordisk plattform för civilsamhällesorganisationer verksamma på det sociala området. Under våren hölls flera workshops för att undersöka vilka frågeområden som är intressanta för flera länder och organisationer att fortsätta att träffas kring. Under 2024 konkretiseras samverkansarbetet och är nu öppet för anmälan.

Efter ett gemensamt möte i Köpenhamn har de arrangerande organisationerna kommit fram till fem områden som vi bjuder in till fortsatt nätverksarbete runt.

De fem nätverken kommer att handla om volontärarbete, politisk påverkan, digital inkludering, partnerskap och samarbete med kommuner, samt om att bekämpa ofrivillig ensamhet. Fremia är svensk värd för plattformen och kommer att hålla i nätverket kring politisk påverkan.

– Det har funnits väldigt mycket att prata om och samsynen har varit stor mellan de nordiska länderna. Att representera och ge röst åt personer i utsatta situationer är en kärnuppgift för civilsamhällets organisationer inom det sociala området. Det är inte enkelt, framgångsrik politisk påverkan kräver kunskap och strategi. I vårt nätverk kommer det att delas kunskap om framgångsrikt påverkansarbete, med fokus på både nationell och EU-nivå, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

Mötesplanen tar form

Under våren 2024 arrangeras fyra tvåtimmars teamsmöten som kommer att fokusera på aktuella nyckelbegrepp inom påverkansarbete och göra dem relevanta och konkreta genom praktiska fallstudier och workshops. Det kommer att finnas tid för deltagarna att diskutera och dela med sig av sina erfarenheter relaterade till de olika ämnena.

Ett tillfälle kommer att fokusera på ”framing” – hur man ramar in sina budskap för att få folk att hålla med: Frameanalys är ett verktyg för att få insikter om de ramar genom vilka din målgrupp (både individer och grupper) tolkar sin omgivning. Genom att använda framingtekniker kan du alienera eller attrahera olika målgrupper.

– Vi kommer att undersöka hur koncept som mänskliga rättigheter och demokrati omformas och ifrågasätts men också hur kampen, till exempel för aborträtten, kan förstås som en kamp mellan olika ramar, säger Patrik Schröder.

Mer information om det nordiska plattformsarbetet finns på den gemensamma webbplatsen - där det nu även går att anmäla intresse för att delta i något av de fem nätverken.

Relaterat innehåll