Full fart på Fremias intressepolitiska arbete

Fremia är i första hand en arbetsgivarorganisation, som förhandlar kollektivavtal och tillhandahåller rådgivning och annan arbetsgivarservice. Men i vårt uppdrag ligger också att vara en samlande kraft för våra medlemmars intressen. Nu lanserar vi ett nytt intressepolitiskt nyhetsbrev.

Det är full fart på Fremias intressepolitiska arbete och vi vill gärna dela med oss av det på ett mer samlat sätt än tidigare. Som ett led i det lanserar vi ett särskilt nyhetsbrev, med inriktning mot just intressepolitik. Vår ambition är att ta upp aktuella frågor som rör vårt arbete för att främja kooperativt företagande, civilsamhällets villkor, samt aktörer inom idéburen välfärd och personlig assistans. Det blir även viss omvärldsbevakning och rapporter om vad våra medlemmar och andra samarbetspartners gör inom området.

Prenumerera gärna på Fremias intressepolitiska nyhetsbrev

Premiärutskicket av vårt intressepolitiska nyhetsbrev skickas till alla våra medlemskontakter. Kommande utgåvor vill vi skicka mer riktat till rätt målgrupp, till exempel verksamhetsledning, kommunikatörer eller personer som arbetar med politisk påverkan. Du får därför mer än gärna sprida information om vårt intressepolitiska nyhetsbrev till andra i din organisation (eller utanför) och tipsa dem om att registrera sig som prenumeranter.

I första numret av vårt intressepolitiska nyhetsbrev tar vi bland annat upp arbetet inom Nysta, som fortsätter som en bred samverkansplattform inom civilsamhället. Till exempel har organisationer inom Nysta tagit fram två rapporter om riksdagspartiernas syn på politik för civilsamhället och den idéburna välfärden, nu inför valet. Även Svensk Kooperation har gjort en undersökning över hur riksdagsledamöter ser på kooperationen. Arbetet med att få kommuner och regioner att upphandla mer idéburen välfärd går vidare. Här har EU-domstolen kommit med en dom som kan göra skillnad och vi har tagit kontakt med Kammarkollegiet som kommer att ansvara för det register över idéburna aktörer som håller på att upprättas. Vi är mitt uppe i en kampanj för rimliga villkor för den personliga assistansen. Hur energikrisen och regeringens nya demokrativillkor påverkar våra medlemmar är två andra ämnen som ligger på vår näthinna just nu.

Arbetet fortsätter efter valet

I skrivande stund är det bara dagar kvar till valet. Oavsett vem som bildar regering eller hur majoritetsförhållandena kommer att se ut i riksdagen, regioner och kommuner står Sverige och världen inför samhällsutmaningar som Fremias medlemmar är viktiga pusselbitar i att lösa. Vi kommer att fortsätta bidra med dialog, debatt och konstruktiva förslag. Tillsammans kan vi göra skillnad.