Budgetkommentar: ”Regeringen behöver satsa mycket mer!”

Petter Skogar:

"Flera samhällsavgörande områden glöms bort i budgeten"

I dag presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition, med tillhörande vårändringsbudget. De innehåller större satsningar än vanligt, oftast är det ju i höstbudgetarna som de stora summorna fördelas. ”Tyvärr är det ändå flera samhällsavgörande områden som glöms bort, regeringen behöver satsa mer – mycket mer”, skriver Fremias vd Petter Skogar.

Totalt innehåller vårbudgeten satsningar på nästan 17 miljarder kronor. En stor andel, 6 miljarder kronor, går till regionerna och vården. Det görs även satsningar på välfärdskriminalitet, kriminalvården och mer pengar viks till civilförsvaret och till Klimatklivet. Regeringen stärker också arbetet med Bris nationella stödlinje för barn, i en tillfällig satsning med 4 miljoner kronor. Ändå känns helheten ganska futtig, med tanke på de samhällsutmaningar vi alla hör om i nyheterna varje dag, och som många av oss känner av på olika sätt – både privat och i yrkeslivet.

Tuffa tider för många

Liksom övriga samhället har civilsamhällets organisationer drabbats hårt av kostnadsökningar och inflation. Även om merparten av allt arbete som görs i civilsamhället sker ideellt så är löneökningarna svåra att bära för många organisationer. Omvärldsförhållandena har inte varit gynnsamma de senaste åren. I och med höstens budget har regeringens civilsamhällespolitik förtydligats. Det handlar tyvärr om neddragningar. Det har inte funnits några tecken på att vårändringsbudgeten skull visa på en annan riktning. Så blev det inte heller. Förutsättningarna för många organisationer är därför oerhört tuffa just nu. Det märker våra rådgivare av på de samtal som kommer in från våra medlemmar.

Varje förening som behöver dra ner på personal, eller till och med stänga ner hela verksamheten, innebär en mindre aktör som gör det viktiga jobbet som bidrar till det samhälle som vi alla vill ha. En mindre som arbetar främjande och förebyggande mot exempelvis gängkriminaliteten. Fler fängelseplatser och mer pengar till SiS-hem kan mycket väl behövas. Men det räcker inte, det inser nog de flesta. Det är i det socialt förebyggande arbetet som civilsamhället, tillsammans med skolan, socialtjänsten och andra, spelar en avgörande roll. Och civilsamhället kan och vill gärna bidra – vilket vi också har lyft för regeringen.

Långsiktigt hållbar finansiering behövs

Det är välkommet att regeringen satsar mer resurser – sex miljarder kronor till regionerna – på hälso- och sjukvården. Men vi förväntar oss fortfarande att regeringen i kommande budgetar avsätter de resurser som krävs för att välfärdens verksamheter ska få en långsiktigt hållbar finansiering. Många av Fremias medlemmar driver välfärdsverksamheter på uppdrag av det offentliga. De flesta av dem är idéburna och/eller kooperativa organisationer. De har inga stora rörelsemarginaler att ta av. Vi får regelbundet signaler från medlemmar som är oroliga över sin ekonomi och över att ersättningen från det offentliga inte följer med löneökningstakten på arbetsmarknaden. Det får konsekvenser i verksamheten.

Men det räcker inte att regionerna och kommunerna får mer pengar. För att våra medlemmar ska få långsiktigt hållbara förutsättningar måste landets kommuner och regioner i sin tur också värdesäkra sina ersättningar till idéburna, kooperativa och privata aktörer i välfärden, så att de hänger med löneutvecklingen. Våra idéburna och kooperativa medlemmar gör skillnad i välfärden varje dag – det vill de kunna fortsätta göra.

Regeringen satsar på sommarjobb till 15 000 unga för 150 miljoner och 167 miljoner kronor på fler platser inom yrkesvuxenutbildning. Fremias medlemmar inom vård och omsorg märker av bristen på undersköterskor, så vi hoppas att det ökade antalet platser kan bidra till att fler utbildar sig inom yrket.

Indexuppräkna assistansersättningen

Fremia har under lång tid uppmärksammat underfinansieringen av den personliga assistansen som innebär att anslagsökningarna inte motsvarar de kollektivavtalade löneökningarna. Tyvärr innehåller vårändringsbudgeten inte några resurstillskott. Det är tydligt att det behövs en ny indexbaserad uppräkningsmodell för assistansersättningen som garanterar att ersättningen värdesäkras i förhållande till kostnadsökningar för löner och andra nödvändiga kostnader.

Bekämpa gärna kriminalitet – men proportionerligt

I vårändringsbudgeten stärker regeringen brottsbekämpningen av den kriminella ekonomin. När det gäller välfärdskriminalitet måste åtgärderna vara träffsäkra så att de inte skapar oproportionerliga hinder för alla seriösa aktörer i välfärden. Det är viktigt att beakta, såväl vid tillståndsgivning som tillsyn i välfärdens verksamheter. Fremia välkomnar ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter för att stoppa kriminell verksamhet i välfärden.