Internmomsen kan avgöras i Skatterättsnämnden

Patrik Schröder:

"Nu måste internmomsen bort"

Frågan om internmomsen har blivit en riktig långkörare för civilsamhället. Nu kan den komma att avgöras i Skatterättsnämnden. Det har Studieförbunden i samverkan, Riksidrottsförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan arbetat för.

Tillsammans har de ansökt om så kallat förhandsbesked från Skatterättsnämnden, något som Altinget var första att rapportera om. ”Vi inom Studieförbundet vuxenskolan betalar cirka fyra miljoner i internmoms varje år, pengar som i stället skulle kunna gå till arbete för människor med funktionsnedsättning, äldre, landsbygdsutveckling integration eller insatser för det bredare föreningslivet”, säger Johan Fyrberg, förbundschef för Studieförbunden Vuxenskolan och ordförande för Studieförbunden i samverkan till Altinget.

Momsreglerna för föreningslivet, särskilt internmomsen, har debatterats i många år. Internmoms är en skatt som tas ut på interna transaktioner och samarbeten inom samma organisation.

– Internmomsen kostar civilsamhället 100-tals miljoner om året i reda pengar och försämrar våra möjligheter att använda våra resurser på bästa sätt. Nu måste internmomsen bort, säger Patrik Schröder, civilsamhällesamordnare på Fremia.

Tidigare har både riksdagens skatteutskott och regeringen varit eniga om att internmomsen ska avskaffas, eller åtminstone göras så gynnsam som möjligt inom ramarna för EU-lagstiftningen. När den nya momslagen trädde i kraft 1 juli, trodde många att frågan skulle vara avgjord. Men Skatteverket menade då att den nya lagen inte gjorde någon skillnad i deras ögon.

– Till synes är alla, utom möjligen Skatteverket, överens om att internmomsen bör avskaffas. Jag hoppas verkligen att Skatterättsnämnden bedömer att de kan komma med ett förhandsbesked och att det blir ett positivt sådant för hela civilsamhället, säger Patrik Schröder.