Nystaprojektet formellt avslutat – vad händer nu?

Alla goda ting måste få ett slut. Så är det även med Nystaprojektet, som nu formellt har avslutats. Men vi i civilsamhället fortsätter att träffas och samarbeta i olika konstellationer – det behövs mer än någonsin. Nystas avslut blir också avstamp för Fremias verksamhetskommitté för civilsamhället.

Det var Coronapandemin som blev startskottet för Nystaprojektet (Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt). Projektet är nu formellt avslutat, men det innebär inte att arbetet helt stannar av.

– Det är fortsatt febril påverkansaktivitet kring flera av punkterna som fanns med i det handlingsprogram som lanserades i Nystarapporten sommaren 2021. Vi når även konkreta resultat och vår förhoppning är att det ska fortsätta så framöver, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

Nysta var inte bara ett förslag på hur coronapandemin akut skulle tacklas, utan på hur samhället – med civilsamhällets hjälp – långsiktigt kan bli mer motståndskraftigt och demokratiskt, med en starkare idéburen sektor. Under såväl pandemin, som anfallskriget mot Ukraina, flyktingströmmarna 2015 och de stora bränderna 2018 har civilsamhället varit helt oumbärligt för vår gemensamma krishantering.

– Våra organisationer är snabbfotade och uppfinningsrika och vi är övertygade om att civilsamhället behöver beredas en tydligare plats i samhällskontraktet för att vi ska kunna tillvarata dess fulla potential.

Nysta gav konkreta resultat

Uppstarten av Nysta fick genomslag, med bland annat en debattartikel i Dagens Nyheter. Slutresultatet blev 100 förslag för ett nytt samhällskontrakt, som lanserades med en digital konferens i juni 2021.

– Men det bästa med Nysta, som fortfarande lever kvar, var att det blev ett startskott för mer konkret samverkan för många av oss. När civilsamhällets utrymme minskar, som många organisationer nu upplever, är det än viktigare att vi fördjupar våra samarbetsytor.

Nya sammanhang för engagemang

Behovet av att vi inom civilsamhället höjer rösten tar inte slut bara för att Nystaprojektet nu formellt avslutas. Fremia står exempelvis i startgroparna för att lansera en verksamhetskommitté för civilsamhället. En samnordisk civilsamhällesplattform inom det sociala området håller på att dras i gång, och är nu öppen för anmälan.

– Nu gäller det att vi vårdar och utvecklar de här sammanhangen, men också skapar nya samverkansytor där det behövs. Det är bara så vi tar oss framåt. Och det gäller att inte bara prata – vi måste också agera tillsammans, konstaterar Patrik Schröder.

Webbplatsen www.nysta.nu finns kvar tills vidare som ett arkiv över rapporter och dokumentation från seminarier och konferenser. Däremot kommer den inte längre att uppdateras och eventuellt flyttas innehållet framöver till annan plats.

För aktuella och löpande nyheter om Nystarelaterade frågor, civilsamhället och idéburen sektor, prenumerera gärna på Fremias intressepolitiska nyhetsbrev.