Ohälsa och olycksfall

Du som arbetsgivare är skyldig att utreda orsakerna till ohälsa, små eller stora olyckor och allvarliga tillbud i arbetet. Här berättar vi hur.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.