TYA - arbetsmiljö i transportbranschen

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn.

Fremia är en av medlemmarna i TYA. Samarbetsorganets huvudsakliga uppgift är att bedriva utbildnings- och projektverksamhet i arbetsmiljö och yrkeskunskap. TYA samarbetar även med skolor och myndigheter och sammanställer informationsmaterial och läromedel.

TYA:s organisation

TYA har cirka 17 000 anslutna företag inom transportbranschen med totalt 100 000 anställda. De anslutna företagen finns inom åkeri, taxi, terminal, lager, miljö, flyg, hamn, stuveri, petroleum och däck.

Uppdaterad
för 9 månader sen