HAK - Handelns arbetsmiljökommitté

HAK, Handelns arbetsmiljökommitté, arbetar med att främja och utveckla arbetet med arbetsmiljö på arbetsplatser inom handeln. Det är ett samarbetsforum för parterna inom den privata och kooperativa handeln. Förutom Fremia ingår även representanter för Svensk Handel, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Kommittéen träffas cirka fyra tillfällen per år för att byta erfarenheter, diskutera och informera varandra kring arbetsmiljöfrågor. Tillsammans försöker vi:

  • följa och främja arbetsmiljöutvecklingen i företagen
  • initiera forsknings- och utvecklingsprojekt
  • producera utbildnings- och informationsmaterial samt andra hjälpmedel för det lokala arbetsmiljöarbetet
  • bedriva opinionsbildning i syfte att främja samverkan i företagens arbetsmiljöarbete
  • informera om forsknings- och utvecklingsresultat, olika hjälpmedel, goda exempel samt viktigare förändringar av regler med mera på arbetsmiljöområdet
Uppdaterad
den 30 december, 2020