fffsam - Skolor, förskolor och fritidshem

fffsam är en arbetsmiljökommitté för fristående skolor, förskolor och fritidshem.

fffsam arbetar med att främja och utveckla arbetet med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den är ett forum för information, samråd och erfarenhetsutbyte kring arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är att inom det gemensamma avtalsområdet:

  • följa och främja arbetsmiljöutvecklingen i verksamheterna
  • initiera forsknings- och utvecklingsprojekt
  • producera utbildnings- och informationsmaterial samt andra hjälpmedel för det lokala arbetsmiljöarbetet
  • bedriva opinionsbildning i syfte att främja samverkan i verksamheternas arbetsmiljöarbete
  • informera om forsknings- och utvecklingsresultat, olika hjälpmedel, goda exempel samt viktigare förändringar av regler med mera på arbetsmiljöområdet.

Arbetsgivarföreningen KFO (ideg Fremia) bildade fffsam tillsammans med Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Vision i september 2011.

Uppdaterad
den 16 november, 2022