Ampa — personlig assistans

Ampa är en arbetsmiljönämnd för att främja och utveckla arbetet med arbetsmiljö inom området personlig assistans.

Nämnden träffas cirka fyra tillfällen per år för att utbyta erfarenheter, diskutera och informera varandra kring arbetsmiljöfrågor. Tillsammans försöker vi:

  • följa och främja arbetsmiljöutvecklingen i verksamheterna
  • initiera forsknings- och utvecklingsprojekt
  • producera utbildnings- och informationsmaterial samt andra hjälpmedel för det lokala arbetsmiljöarbetet
  • bedriva opinionsbildning i syfte att främja samverkan i verksamheternas arbetsmiljöarbete
  • informera om forsknings- och utvecklingsresultat, olika hjälpmedel, goda exempel samt viktigare förändringar av regler med mera på arbetsmiljöområdet.

Ampa bildades i februari 2010 av Arbetsgivarföreningen KFO (idag Fremia) och Kommunal. 

Uppdaterad
den 30 december, 2020