LAS

Arbetsgivarens informationsplikt

Riksdagen har med anledning av EU:s arbetsvillkorsdirektiv beslutat om vissa ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Den främsta ändringen reglerar vilken information du som arbetsgivare ska lämna i början av ett anställningsförhållande.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av innehållet på den här sidan.