LAS

Informationsplikt

Enligt EU:s arbetsvillkorsdirektiv är du skyldig att lämna viss information till arbetstagare i början av en anställning. Här går vi igenom informationsplikten, och andra delar som påverkats i LAS av arbetsvillkorsdirektivet.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.