Kompetensförsörjning

Vad du kan påverka och stöd du kan använda

Kompetensförsörjning kan vara en utmaning. Här är saker du själv kan påverka och stöd du kan använda. Vi jobbar även med intressepolitik för att påverka branschers förutsättningar.

Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem i verksamheten. I vissa branscher råder det större brist på kompetens än andra, och det kan bero på demografiska förändringar, en missmatch i utbildningsmöjligheter eller att många personer under kortare tid lämnar eller kommer in på arbetsmarknaden. 

Varje anställd är en stor investering, och om det dessutom råder brist på kompetens blir det än viktigare, att ta tillvara på den potential som finns hos de som redan är anställda. Här nedan listar vi olika program och stöd som kan hjälpa dig med det. Potentialen är också stor i grupper där sysselsättningen är lägre, och även där finns det stöd att få för att överbygga trösklar och få hjälp med matchning av kompetens.

Universell utformning av arbetsplatser, UUA

UUA är en modell för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. När alla får plats blir arbetsmiljön bättre och både medarbetare och verksamheter utvecklas. Fremia är en av grundarna av och medlemmarna i Föreningen UUA.

➜ Om UUA och ett självskattningstest för hur din arbetsplats är utformad idag

Språkombud

Språkombud är ett koncept där medarbetare blir språkombud med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för att förbättra kommunikation. Konceptet är varumärkesskyddat, är väl beforskat och har utvecklats och prövats sedan 2009. Även här är Fremia en aktiv del.

➜ Mer om Språket på jobbet

Vård- och Omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling bidrar Vård- och omsorgscollege till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden. Metoden på bygger på certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. Föreningen drivs av flera aktörer, där Fremia är en. 

➜ Vård- och Omsorgscollege

Integrationspakten och Jobbpartner – för verksamheter i Stockholm

Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Man kan även bli Jobbpartner, det är Stockholms stads modell för fördjupad samverkan med arbetsgivare och organisationer kring kompetensförsörjning, inkludering och integration.

➜ Integrationspakten

➜ Jobbpartner Stockholm

Agenda 2030

Genom att ta tillvara på de kunskaper som finns inom ramen för befintliga pågående projekt inom Agenda 2030, och utöka samarbetet mellan olika aktörer kan verksamheter gynna samhällets integration, hållbarhet, jämställdhet och kompetensförsörjning med hjälp av Agenda 2030:s mål.

➜ Agenda 2030

Intressepolitik

Fremia arbetar även aktivt med att uppvakta och påverka politiken för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmars branscher. Där är kompetensförsörjning en fråga.

➜ Fremias intressepolitik

Uppdaterad
för 10 dagar sen