LAS

Anställningsformer: Guide för arbetsgivare

Lagen om anställningsskydd skiljer mellan två huvudsakliga typer av anställningsformer. Tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsade anställningar är i sin tur uppdelade i olika anställningsformer enligt LAS, och ibland enligt kollektivavtal. Här går vi igenom vad som är vad, och vad som gäller.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.