Schemaläggning för egna arbetsgivare

Så schemalägger du efter Hushållslagens regler.

Så schemalägger du efter Hushållslagens regler.

När du som egen arbetsgivare ska schemalägga dina assistenter ska du följa lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (Hushållslagen). När regler saknas i Hushållslagen ska du följa kollektivavtalets regler. Om du bryter mot lag eller kollektivavtal riskerar du att inte få ersättning för den utförda assistansen. Dessutom riskerar du att behöva betala skadestånd till assistenten. I denna guide förklarar vi vad som gäller vid schemaläggning för dig som egen arbetsgivare.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.