Misskötsamhet

Hur ska du som arbetsgivare agera när en anställd inte uppfyller kraven eller sköter sitt uppdrag enligt anställningsavtalet? Det beror på vilket sätt den anställde inte sköter sitt uppdrag och varför.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.