Lojalitetsplikten

Den arbetsrättsliga lojalitetsplikten innebär att förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska vila på ömsesidig lojalitet och förtroende. Här får du en genomgång om vad lojalitetsplikten är och innebär.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.