Inlasning

Konvertering till tillsvidareanställning enligt reglerna i lagen om anställningsskydd

Inlasning eller konvertering är när en arbetstagare efter en längre tids visstidsanställning automatisk blir tillsvidareanställd. Här får du veta hur inlasning fungerar, vad som gäller och vad som händer om du inte har koll på reglerna.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.