Företrädesrätt

Du har som regel rätt att fritt välja vem som ska anställas. Men du behöver tänka på företrädesrätten, som är reglerad i lag och begränsar den fria anställningsrätten. Här är vad som gäller.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.