Om anställningsstödsformer

Hur är det med anställningsstöd? Vilka anställningsstödformer omfattas av lagen om anställningsskydd och inte? Här är en genomgång, och vad du ska tänka på i anställningsavtal och i kontakt med Arbetsförmedlingen om anställningsstöd.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.