Lönerevision

För att kunna sätta en relevant lön är det viktigt att du som arbetsgivare följer kollektivavtalens regler om lönesättning och att det finns en väl genomtänkt lönestruktur i ett långsiktigt perspektiv. I kollektivavtalet finns angivet när och hur lönerevision ska ske.

Söker du de senaste lönerevisionerna? Kolla dina avtalsuppdateringar.

Lönebildningen och lönesättningen är beroende av arbetsgivarens lönepolicy som har sin grund i verksamhetens mål. Lönen bör öka med stigande ansvar och svårighetsgrad i arbetet, arbetsuppgifternas art och innehåll och med den anställdes prestation och duglighet.

I den mån du använder någon form av bedömningsmall ska denna kommuniceras med medarbetaren före lönesamtalet.

Uppdaterad
den 6 november, 2020