Stöd inför lönerevisionen

Fremias rådgivare Fredrik Mandelin ger tips och råd för en smidig process.

För att kunna sätta en relevant lön är det viktigt att du som arbetsgivare följer kollektivavtalens regler om lönesättning och att det finns en väl genomtänkt lönestruktur i ett långsiktigt perspektiv.

I kollektivavtalet finns angivet när och hur lönerevision ska ske och beroende på avtal kan modellerna för lönesättning skilja sig åt. Arbetsgivare med anställda som omfattas av individuell lönesättning har en viss tågordning att följa. Medan lönerevisionen för andra arbetsgivare mer liknar en matematikövning.

– Oavsett är det viktigt att arbetsgivaren har koll på just sitt löneavtal och hållpunkterna i den beslutade processen. Det finns ett antal steg att följa, om när motparter ska involveras samt hur löneökningarna ska beräknas, säger Fredrik Mandelin.

Checklista: förberedelser

  • Var ute i god tid och planera för lönerevisionens genomförande.
  • Sätt dig in i kollektivavtalets löneavtal.
  • Håll koll på och följ den beslutade processen för lönerevisionen. 
  • Involvera det lokala facket tidigt, beskriv upplägget, var transparent och visa din tidplan.
  • I den mån du använder någon form av bedömningsmall ska denna kommuniceras med de anställda före lönesamtalet.

Hur stor ska löneökningen vara?

Det beror på. För avtalsområden med generella utlägg är det enklare att svara på hur stor en löneökning ska vara, eftersom den är fastställd i löneavtalet och kopplad till exempelvis erfarenhet, befogenheter och antal år i yrket. För avtal med individuell lönesättning spelar andra faktorer roll.

–  Sätt sakliga löner och stå för dina beslut. Dina anställda ska känna att bedömningen är schysst och gjort på saklig grund. Det ska spela roll vad man gör på jobbet, hur man gör det och att ta ett utökat ansvar. Lönesättningen handlar i grunden om att kunna rekrytera, behålla och utveckla sin personal, säger Fredrik Mandelin.

"Utgå inte från att din lönestruktur i verksamheten redan är perfekt."

Ett annat tips är att inte utgå från att din lönestruktur i verksamheten redan är perfekt. Anställda kan ligga på helt fel nivå, för högt eller lågt, utifrån sin prestation. Om någon medarbetare behöver en stor lönejustering, måste man kanske ha en plan som sträcker sig över flera löneöversyner.

Sträva efter en marknadsmässig lönebild

Om löneavtalet saknar procentsatser eller summor för de anställdas löneökningar, ska arbetsgivaren i stället titta på den lokala lönebilden och se om den är marknadsmässig i jämförelse med andra verksamheters. Via Fremias lönestatistik finns underlag till den jämförelsen, statistiken ger en referenspunkt för hur din verksamhet ligger till.

"Fremias lönestatistik ger en referenspunkt för hur ni ligger till."

– Avtalen utan centralt fastställd nivå ger dig som arbetsgivare mycket frihet att bedöma och besluta, men också ett ansvar att ha koll på er lönebild. Tanken är inte att de anställda ska bli utan löneökning, säger Fredrik Mandelin.

Titta på nuläget i verksamheten

Ett råd på vägen är att titta på nuläget i verksamheten. Finns det problem med att många slutar och får högre lön på andra håll? Eller en motsatt bild där alla stannar på grund av det goda löneläget. Då har man en annan slags lönebild. Marknadsmässiga löner är ledordet.

Checklista: få en bild av lönebilden

  • Gör er lönebild det möjligt att rekrytera och behålla rätt personal?
  • Jämför er lönebild med hjälp av Fremias lönestatistik.
  • Analysera om medarbetarnas löner följer deras prestationer. Har era högst presterande anställda också de högsta lönerna inom sin grupp?
  • Koppla de anställdas löneökningar till personlig insats, prestation, mål, kompetens, erfarenhet och nuvarande löneläge.
  • Sätt sakliga löner och stå för dina beslut.

Söker du de senaste lönerevisionerna? Kolla dina avtalsuppdateringar.

Relaterat innehåll