Misskötsamhet och uppsägning på grund av personliga förhållanden

Så hanterar du misskötsamhet och uppsägning på grund av personliga förhållanden

När en anställd missköter sig riskerar det att allvarligt skada verksamheten. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare förebygger, men också agerar snabbt och på rätt sätt för att hantera situationen. I den här guiden får du kunskap om hur du ska göra.

Guiden ger dig en överblick över processens olika steg, relevanta underlag och praktiska tips för hur du ska förebygga och hantera misskötsamhet. Vid allvarlig och upprepad misskötsamhet kan det finnas anledning att säga upp en arbetstagare på grund av personliga förhållanden. Guiden går också igenom den processen. 

Tänk på att förebygga problem genom att tydliggöra rutiner, och se till att alla känner till arbetsplatsens regler och riktlinjer. Med tydligt och konsekvent tillvägagångssätt motverkar du och kan korrigera misskötsamhet direkt.

 

Då ökar du dessutom chansen att uppfylla kraven på tydlighet, uppföljning och dokumentation om uppsägning blir nödvändigt.

Checklista

 1. Tydliggör förväntningar

  1. Sätt upp och kommunicera tydliga regler och riktlinjer.
  2. Se över och använd introduktionen vid rekrytering.
  3. Var tydlig och konsekvent med reglerna.
 2. Agera vid misskötsamhet

  1. Ha ett möte för att reda ut vad som hänt.
  2. Dokumentera mötet med bekräftelse.
  3. Ta fram en åtgärdsplan med stödåtgärder för att åtgärda misskötseln.
  4. Om misskötsamheten fortsätter är det dags att kalla till nytt möte och
  5. Dokumentera genom skriftlig erinran.
  6. Möjlighet till avgångsavtal.
 3. Uppsägning på grund av personliga förhållanden

  Som en sista utväg vid allvarlig och/eller återkommande misskötsamhet finns uppsägning av personliga skäl. Det här är stegen vid en sådan uppsägning, men kontakta alltid din rådgivare innan du påbörjar en sån process

   

  1. Utred omständigheterna skyndsamt men diskret för att få så bra beslutsunderlag som möjligt.
  2. Utred och dokumentera om en omplacering är möjlig.
  3. Ge ett omplaceringserbjudande.
  4. Lämna underrättelse till arbetstagaren.
  5. Lämna varsel till fackförbund.
  6. Överläggning.
  7. Lämna besked om uppsägning pga personliga förhållanden.
  8. Eventuell tvisteförhandling.


  Mallar och blanketter hittar du längst ner på sidan.

Definitioner

1. Tydliggör förväntningar

Det är först när en medarbetare känner till en regel och bryter mot den som det är fråga om misskötsamhet. Därför är det enskilt viktigaste du kan göra för att förebygga misskötsamhet att se till att medarbetarna känner till vad som förväntas av dem, och vad som inte är tillåtet på arbetsplatsen.

2. Agera vid misskötsamhet

Som chef kan det vara obehagligt att säga till en medarbetare som missköter sig. Det är enklare att tänka att det oönskade beteendet säkert går över av sig självt. Tyvärr händer det sällan. Det är ditt ansvar som chef att leda verksamheten och det innebär att göra det tydligt för medarbetarna när deras beteenden inte är accepterade eller behöver förändras. Och det är viktigt att agera direkt.

3. Uppsägning på grund av personliga förhållanden

Som en sista utväg vid allvarlig och/eller återkommande misskötsamhet finns uppsägning av personliga förhållanden. Du som arbetsgivare måste visa att det finns saklig grund för uppsägning av personliga förhållanden.

Bedömningen är svår att göra och du kan bli dömd att utge höga skadestånd om det blir fel, därför råder vi dig att alltid kontakta din personliga rådgivare innan du går vidare med uppsägning av personliga skäl.

Kontakta alltid din rådgivare innan du går vidare med uppsägning av personliga skäl.

Gör en utredning

Du behöver ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Börja med att läsa igenom råden nedan och gör en utredning. Har du följt de föregående stegen kan du använda det underlaget för att visa att saklig grund föreligger, men läs ändå igenom råden och komplettera om det behövs. Kontakta din personliga rådgivare för närmare råd.

Omplacering

Innan en uppsägning inleds måste du pröva möjligheten att omplacera den anställde till ett annat arbete på arbetsplatsen. Men, skyldigheten att omplacera gäller inte när medarbetaren gjort sig skyldig till en mycket allvarlig förseelse, eller när en eller flera omplaceringar redan genomförts. I de fallen är det inte skäligt att kräva omplacering innan uppsägning. 

En förutsättning för omplacering är också att det finns en ledig befattning hos arbetsgivaren som den anställde har tillräckliga kvalifikationer för.

Uppsägning

Om omplacering inte är möjlig är det dags att säga upp på grund av personliga förhållanden. Innan uppsägningen får ske behöver du underrätta medarbetaren, ge varsel till facket och sedan besked om uppsägning till medarbetaren. Längst ner på sidan kan du ladda ner mallar.

Tvist och skadestånd

Om du inte gör rätt i hela processen och uppsägningen saknar saklig grund, kan du hamna i en tvist, och bli skadeståndsskyldig. Kontakta därför alltid din rådgivare innan du påbörjar något arbete med en uppsägning.

 

Kontakta gärna din rådgivare om du har frågor eller funderingar efter att ha gått igenom guiden.

Lagar och föreskrifter som texten hänvisar till