Friskolornas Riksförbund blir en del av Almega

Friskolornas Riksförbund ombildas och blir en del av Almega och Svenskt Näringsliv. Det har fått flera att fråga sig vad det betyder om man redan är medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia.

Den 1 juli ombildas Friskolornas Riksförbund och blir Almega Utbildning. Det nya förbundet blir då en arbetsgivarorganisation och en del av Almega och Svenskt Näringsliv.

De organisationer som är fortsatt anslutna till Friskolornas Riksförbund kommer automatiskt vara medlem i Almega Utbildning från och med den 1 juli 2024, oavsett om medlemskap redan finns i en annan arbetsgivarorganisation eller inte. Men det går inte att vara medlem i flera arbetsgivarorganisationer samtidigt. Och det betyder inte att du behöver lämna Fremia.

Flera små och idéburna skolor har reagerat mot förändringen som inkluderar det obligatoriska medlemskapet i Almega.

Om du är medlem i Fremia och ansluten till Friskolornas Riksförbund ska du kontakta Fremias rådgivare inom avtalsområde förskola-skola för mer information om hur du påverkas. 

En arbetgivarorganisation för alla dina behov 

Som medlem i Fremia har du tillgång till fullständig service och smidiga lösningar när det handlar om kollektivavtal, pension, försäkring och omställning. Vi hjälper dig också att förebygga och lösa tvister som kan uppstå i arbetslivet. Dessutom utvecklar vi dig i rollen som arbetsgivare genom vårt breda utbud av utbildningar.

För dig som driver verksamhet inom förskola och skola har vi vässat vårt erbjudande ytterligare. Teamet som jobbar för dig har utökats med en expert inom skoljuridik. Allt för att du som medlem ska få det stöd du behöver.

Fremia må vara politiskt oberoende men verkar i högsta grad för att sätta dina villkor på den politiska agendan och stärka dina möjligheter att bedriva en hållbar verksamhet. Exempel på det hittar du i Fremias medverkan i referensgruppen till utredningen om vinster i skolan och i våra inspel till den så kallade angiverilagen.

Relaterat innehåll