Ändrad sysselsättningsgrad

Nedanstående beräkningsmodell används om en arbetstagare haft olika sysselsättningsgrader under året.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.