Tillsyn

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsyn över att reglerna i diskrimineringslagen följs och även över arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.