Arbetsgivarens ansvar

Alla arbetsgivare ska bedriva ett förebyggande arbete mot diskriminering i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.