Ny premie för omställning

Gäller dig som arbetsgivare hos Fremia med anställda tjänstemän inom PTK:s område.

Fremia och PTK har tecknat ett huvudavtal, där omställning ingår. I avtalet ingår också att en ny omställningsorganisation för tjänstemän ska byggas upp och vara igång under början av 2023. Den nya omställningspremien är fastslagen, det kan du planera för redan nu.

Publicerad 2 december 2022.

Fremia och PTK bygger tillsammans upp den nya organisationen som erbjuder omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän från början av 2023. Med en egen omställningsorganisation får parterna eget inflytande i omställningsfrågor för tjänstemännen inom Fremias område, i stället för att som tidigare ingå i och betala för andra omställningslösningar.

Den nya stiftelsen finansieras av premier från dig som är arbetsgivare inom Fremia och har anställda tjänstemän inom PTK:s område.

Premie, avgift och återbetalning

  • Premien är 0,55 procent av årslönesumman och följer den nya standarden på arbetsmarknaden. Den tas ut från den 1 november 2022.
  • En extra avgift på 0,1 procent av årslönesumman debiteras i upp till fem år under uppbyggnaden av den nya omställningsorganisationen.
  • En återbetalning sker årligen på 0,15 procentenheter av premien till arbetsgivarna.

Den första fakturan skickas i april

Inhämtningen av premien planeras att starta i april 2023. Eftersom det inte sker någon avisering under uppbyggnadsperioden samlas premierna för det första halvåret i den första fakturan. Premien faktureras därefter månadsvis och tas in av Folksam.

TIPS! Förbered dig inför den första samlingsfakturan som kommer i april. En god idé är att redan nu öronmärka medel för omställningspremien varje månad.

Delar av premien återbetalas årligen

Varje år i december, med start 2023, sker en återbetalning från staten på 0,15 procentenheter av den totala omställningspremien till arbetsgivare som är anslutna till en omställningsorganisation. Pengarna betalas ut av Kammarkollegiet till omställningsorganisationen, som gör återbetalningen till var och en av medlemsorganisationerna.

Hur betalar jag som arbetsgivare premien?

Du som har tjänstepensionen KTP kommer att faktureras av Folksam för omställningspremien tillsammans med premien för arbetsskadeförsäkringen TFA, precis som tidigare.

Du som har tjänstepensionen ITP har hittills betalat omställningspremie och TFA-premie till Fora. Från och med 2023 kommer Folksam att ta över debiteringen. Det innebär att du kommer att få ett administrationsavtal från Folksam följt av anvisningar om hur du ska göra rapporteringen. Därefter påbörjar Folksam debiteringen.

Uppdaterad
den 25 januari, 2023

Relaterat innehåll