Frågor och svar

Det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan Fremia och PTK.

Här hittar du svar på frågor om det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan Fremia och PTK. Vad avtalet innebär och vad som gäller för dig med anställda tjänstemän som tillhör ett fackförbund inom PTK.

Publicerad 1 november 2022.

En ny omställningsorganisation byggs

En del i överenskommelsen, som tecknades den 31 oktober 2022, är att Fremia och PTK gemensamt bygger upp en ny omställningsorganisation. Den ska hantera kompetens- och omställningsstöd för tjänstemän inom Fremias område från början av 2023. Den nya omställningsstiftelsen finansieras av premier från arbetsgivare inom Fremias område. Avgifterna börjar tas in från och med den 1 november 2022 av Folksam.

Frågor och svar

Uppdaterad
den 27 februari, 2023

Relaterat innehåll