Ändringar i din omställningspremie till CIKO

Gäller dig som arbetsgivare hos Fremia med anställda inom LO:s område.

Från den 1 oktober 2022 gäller nya avtal för omställning mellan Fremia och LO. För dig som arbetsgivare innebär det förändringar i omställningspremien på dina kommande fakturor från Pensionsvalet.

Publicerad 27 oktober 2022.

Fremias och LO:s huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd gäller retroaktivt från den 1 oktober. Varje enskilt förbund inom LO har valmöjligheten att antingen anta Fremia och LO:s huvudavtal, eller att direkt teckna Fremias och LO:s kollektivavtal om omställning. De olika avtalen har olika nivåer på omställningspremien.

Olika nivåer på omställningspremien:

  • För huvudavtalet: 0,49 procent av årslönesumman.
  • För kollektivavtalet: 0,30 procent av årslönesumman.

Som medlem i Fremia är du ansluten till en godkänd omställningsorganisation, CIKO, och kommer därför att få 0,15 procent av din totala omställningspremie återbetald i en årlig utbetalning från staten.

I det tidigare kollektivavtalet om omställning, som gällde fram till den sista september i år, var den avtalade avgiften 0,30 procent av årslönesumman.

Vad behöver jag som arbetsgivare göra?

Ingenting, dina fakturor från Pensionsvalet fortsätter att komma utifrån den omställningslösning som gäller för dina anställda.

Vad innehåller de olika avtalen?

Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Huvudavtalet ger dig som arbetsgivare ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Du får en utökad möjlighet att göra undantag från turordningen inom LAS. Huvudavtalet innebär också ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

För dina anställda innebär de nya reglerna i huvudavtalet en utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd, bland annat ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd.

Kollektivavtal om omställning

Kollektivavtalet om omställning innebär att du behåller den kollektivavtalade omställningslösning som gällde före den 1 oktober 2022. Du har inte samma möjligheter till undantag från turordningen inom LAS och dina anställda omfattas inte av ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Däremot kan dina medarbetare söka den offentliga studiestödet via CSN.

Båda lösningarna hanteras av Fremias och LO:s omställningsorganisation CIKO.

LO-förbund med huvudavtal: Kommunal, IF Metall, Hotell- och restaurangfacket,  Musikerförbundet och Fastighetsanställdas förbund.

LO-förbund med kollektivavtal om omställning: Handels, Transport, Byggnads och Livsmedelsarbetareförbundet.

 

Uppdaterad
den 9 januari, 2023

Relaterat innehåll