Fremia och LO tecknar nytt omställningsavtal

Fremia och LO har skrivit under ett nytt huvudavtal för omställning. Det nya avtalet innebär ökad flexibilitet och mer förutsägbara villkor för arbetsgivarna, och bättre möjligheter till kompetensutveckling för arbetstagarna.

– Det är mycket positivt att huvudavtalet med LO är klart. Att parterna tecknar den här typen av avtal är varje gång ett styrkebesked för den svenska modellen. För Fremias medlemmar innebär det större flexibilitet och mer förutsägbara villkor som arbetsgivare, säger Leif Linde, ordförande i Fremia.

Det nya avtalet gäller retroaktivt från 1 oktober och innebär att hela den nya överenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd är tillgängligt för Fremias medlemmar inom LO:s avtalsområden. Det är upp till varje enskilt fackförbund inom LO att bestämma om de vill teckna de nya avtalen inom trygghetsöverenskommelsen eller inte. LO-förbunden har till 31 oktober på sig att teckna egna avtal med Fremia.

– I och med det nya huvudavtalet kan Fremias medlemmar inom LO-området omfattas av samma regler som övriga arbetsmarknaden när det gäller turordning inom LAS och omställningsstöd. Nu jobbar vi vidare med att få till enskilda avtal tillsammans med de berörda LO-förbunden, och flera är redan på gång, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef Fremia

För arbetsgivare innebär trygghetsöverenskommelsen bland annat ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist och sänkta kostnader vid uppsägning på grund av personliga skäl. För arbetstagare innebär de nya reglerna utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd, bland annat ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd.

– Fremias trygghetslösningar har alltid varit i framkant och byggt på att de ska vara så inkluderande som möjligt. Vårt avtal med LO avspeglar detta genom att inte lägga vikt vid vare sig medarbetarens ålder eller var de har arbetat tidigare. Alla ska ha samma rätt till stöd, säger Jesper Neuhaus.

Det blir Fremias omställningsorganisation CIKO som kommer att ha hand om omställningen för anställda inom LO.

Visa på Mynewsdesk