Vård av närstående

Lagen om ledighet för närståendevård ger en arbetstagare rätt att avstå förvärvsarbete och vårda en närstående som är svårt sjuk.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av innehållet på den här sidan.