Studieledighet

Ledighet för utbildning regleras i studieledighetslagen. Den gäller för alla anställda oavsett anställningsform.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.