Så används lönestatistiken i Fremias förhandlingar

Medlemmarnas bidrag till underlaget är en nyckelfaktor

Fremias lönestatistik utgör en unik möjlighet att se det aktuella löneläget inom Fremias olika branscher. Utöver att statistiken är en uppskattad medlemsförmån fyller den en viktig funktion i avtalsförhandlingarna.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.