Ny mall för skriftlig bekräftelse av lönesamtal

Gäller kollektivavtalen Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), Personlig assistans, Skola, Förskola och fritidshem samt Arbetare inom civilsamhället.

Nu finns en ny mall för att skriftligt bekräfta lönesamtalet mellan lönesättande chef och medarbetaren. Använd den vid årets lönerevision så uppfyller du skriftlighetskravet i kollektivavtalen.

Från och med i år införs ett skriftlighetskrav på genomfört lönesamtal i kollektivavtalen Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), Personlig assistans och Skola, Förskola och fritidshem. Kravet gäller samtliga arbetsgivare som omfattas av avtalen.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.