Viktig ändring för tjänstemän på avtalsområdet Arbetsintegrerande sociala företag

Tjänstemän ska från och med nu inte gå på ASF-avtalet, utan på HVO-avtalet och vara anslutna till KTP-/ITP-planen. Anledningen är framför allt försäkringstekniska skäl. Det gäller inte retroaktivt utan från och med nu, och du behöver kontakta oss om nedan gäller för arbetstagare i din verksamhet.

ASF-avtalet gäller för de arbetstagare som har svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden och som anställs med någon form av stöd från Arbetsförmedlingen, under förutsättning att arbetstagaren inte huvudsakligen arbetar med administrativa arbetsuppgifter.

Tidigare kunde ASF-avtalet tillämpas oavsett vilken befattning eller tjänst arbetstagaren anställdes för i verksamheten, men det är inte längre möjligt på grund av framför allt försäkringstekniska skäl. Tjänstemän som anmäls på GTP-planen riskerar att stå utan försäkringsskydd vid arbetsskada eller långvarig sjukdom.

Därför måste anställda tjänstemän inom avtalsområdet ASF från och med nu gå under HVO-avtalet, eller ett annat tillämpligt tjänstemannaavtal, och anmälas till KTP eller ITP.

Vem är tjänsteman?

En arbetstagare som huvudsakligen arbetar med administrativa arbetsuppgifter i ett arbetsintegrerande socialt företag är tjänsteman. Som till exempel handledare, verksamhetschefer och motsvarande befattningar. Det gäller oavsett om de anställs med stöd från Arbetsförmedlingen eller inte.

HVO-avtalet för alla arbetstagare

Det går att enbart tillämpa HVO-avtalet på arbetstagare som annars kan gå på ASF-avtalet, eftersom HVO-avtalet omfattar både arbetare och tjänstemän och innehåller bättre villkor för arbetstagarna än vad ASF-avtalet gör.

Om ni väljer att enbart tillämpa HVO-avtalet för samtliga arbetstagare gäller GTP-planen för arbetare, som administreras av Pensionsvalet. För tjänstemän gäller KTP eller ITP. Ni tillämpar KTP eller ITP beroende på när ni först blev medlem i KFO/Fremia, som administreras av Folksam respektive Collectum.

Det här ska du göra nu

Om du har arbetstagare som är att betrakta som tjänstemän enligt definitionen ovan, och de inte redan går under HVO-avtalet eller annat tillämpligt tjänstemannaavtal samt är anmälda till Folksam (KTP) respektive Collectum (ITP), ska du höra av dig till oss på Fremia. Då lägger vi till HVO-avtalet eller annat tillämpligt tjänstemannaavtal och anmäler in verksamheten till Collectum. Det är viktigt för att ingen arbetstagare ska stå utan försäkringsskydd.

 

Hans-Erik Stierna, avtalsansvarig arbetsintegrerande sociala företagHans-Erik Stierna, avtalsansvarig

hans-erik.stierna@fremia.se
08-702 54 28


Patrik Schröder, samordnare civilsamhälleFredrik Mandelin, pensions- & försäkringsexpert

fredrik.mandelin@fremia.se
08-702 54 26