Hälsa, vård, och övrig omsorg

Kollektivavtalet hälsa, vård och övrig omsorg är tecknat mellan Fremia och Kommunal, Vision, Vårdförbundet och Akademikerförbunden.

Avtalet i korthet

HVO-avtalet gäller för arbetstagare som är anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Fremia inom verksamhetsområdet hälsa, vård och omsorg. Avtalet omfattar även administrativ kanslipersonal inom avtalsområden som personlig assistans och arbetsintegrerade sociala företag.

HVO-avtalet är tecknat med olika parter och avtalets löptid skiljer sig beroende av part:

  • Avtalet med Kommunal gäller från och med 1 oktober 2023 till och med 30 september 2025.
  • Avtalen med Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet gäller från den 1 juni 2023 till den 31 maj 2025.

Akademikerförbunden består av följande fackförbund

Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Universitetslärare och forskare samt Sveriges Veterinärförbund.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll