Hälsa, vård, och övrig omsorg

Kollektivavtalet hälsa, vård och övrig omsorg är tecknat mellan Fremia och Kommunal, Vision, Vårdförbundet och Akademikerförbunden.

Avtalsrörelse pågår. Just nu omförhandlas ditt kollektivavtal. Mer om avtalsrörelsen.

Avtalet i korthet

Avtalet med Kommunal gäller från den 1 november 2020 till den 30 september 2023. Avtalen med Vision, Vårdförbundet och Akademikerförbunden är ett tillsvidareavtal som gäller från och med den 1 januari 2021.

Avtalet gäller för arbetstagare som är anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Fremia inom verksamhetsområdet hälsa, vård och omsorg. Avtalet omfattar även administrativ kanslipersonal inom avtalsområden som personlig assistans och arbetsintegrerade sociala företag.

Akademikerförbunden består av följande fackförbund

Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Universitetslärare och forskare samt Sveriges Veterinärförbund.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll