Folksam tar över hanteringen av omställningspremier och trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA från Fora

Det här behöver du som arbetsgivare göra.

Du som har tjänstepensionen ITP har hittills betalat din omställningspremie och TFA-premie till Fora. Från och med 2023 kommer Folksam att ta över hanteringen. Läs mer om vad det innebär och vad du som arbetsgivare behöver göra.

Observera att det endast är hanteringen av premien för TFA som förändras. Själva arbetsskadeförsäkringen är oförändrad och fortsätter gälla för dina anställda tjänstemän. Försäkringspremien påverkas inte heller.

Har du frågor om Folksams och Foras fakturor? Här finns snabba svar.

 

Det innebär förändringen

Den förändrade hanteringen av omställningspremien och TFA-premien innebär att du under våren kommer att få ett administrationsavtal per post från Folksam, följt av anvisningar om hur du ska göra rapporteringen. Du behöver fylla i och returnera Folksams blanketter. Därefter påbörjar Folksam debiteringen av premierna.

Fora kommer att bekräfta uppsägningen av försäkringsavtalet med dem per post. Du behöver även rapportera slutliga löner för 2022 till Fora.

Varför förändras hanteringen av omställningspremien och TFA-premien?

Hanteringen av omställningspremien och TFA-premien ändras på grund av att Fremia och PTK har tecknat ett nytt huvudavtal för trygghet, omställning och anställningsskydd. En del av avtalet innebär att tjänstemän inom PTK:s område nu tillhör den nya omställningsorganisationen Omstella.

Omstellas omställningsstöd finansieras av premier från dig som är arbetsgivare inom Fremia och har anställda tjänstemän inom PTK:s område. Det har beslutats att Folksam ska hantera Omstellas premier och premien för TFA-försäkringen, och därför genomförs nu en flytt av premiehanteringen från Fora till Folksam.

När förändras hanteringen?

Under våren 2023. Folksam kommer att debitera omställningspremie retroaktivt från 1 november 2022 och TFA-premie från 1 januari 2023.

Vad behöver jag som arbetsgivare göra?

  • Läs igenom brevet från Folksam, fyll i och returnera den bifogade anslutningsblanketten och anmälan till internettjänster enligt instruktionerna i brevet. 
  • Du behöver rapportera slutliga löner 2022 för det uppsagda avtalet till Fora.
  • Om du inte redan skickat in avtalet, eller om Folksam meddelat att du behöver komplettera med något underlag, är det viktigt att du gör det så snart som möjligt. Detta för att undvika att fakturan från Folksam blir alltför stor, eftersom omställningspremien ska tas in retroaktivt från 1 november 2022 och framåt.
  • Om du får en faktura från Fora under våren, när flytten av fakturahanteringen till Folksam pågår, är det viktigt att du ändå betalar den. Fakturan kommer att krediteras från Fora och du får tillbaka pengarna.

Varför måste jag slutrapportera till Fora?

För att Fora ska kunna avsluta ditt försäkringsavtal behöver du rapportera slutliga löner för 2022 till dem. Det är viktigt att du genomför slutrapporteringen.

Varför är det ett annat belopp på Folksams faktura än Foras?

Det finns flera orsaker till att det fakturerade beloppet från Folksam skiljer sig från det som Fora tidigare har fakturerat:

  • De nya huvudavtalen som slöts på hela arbetsmarknaden i fjol innebär att omställningspremien har ökat för alla arbetsgivare. Fora fakturerade enligt det gamla omställningsavtalet, där premien var 0,1 alternativt 0,2 % av lönesumman (rabatterad från 0,3 % som var den gamla ordinarie premien), medan den enligt det nya huvudavtalet är 0,65 %. Du kommer dock att få tillbaka 0,15 % av den högre premien i efterskott. Om du inte är medlem i Fremia utan har hängavtal har du dessutom en extra hängavtalspremie som inte gäller för medlemmar.
  • Folksams första faktura innehåller retroaktiva premier från och med 1 november i fjol.
  • Folksam och Fora har olika faktureringsperiod. Fora fakturerade varannan månad. Folksam fakturerar antingen månadsvis eller årsvis, det senare om du har ett fåtal anställda. Kontakta Folksam om du fått faktura på hela årsbeloppet men behöver ha månadsvis fakturering i stället.

Hur vet jag vad Folksam fakturerat mig för?

På själva fakturan från Folksam står "Premier för gruppförsäkringar" samt belopp. Om du loggar in på Folksams internettjänst kan du se vilka försäkringar du debiteras för, för vilken period samt vilken årslönesumma premien är beräknad på.

Vart ska jag vända mig med fakturafrågor?

Om du har frågor om fakturor som har skickats ut från Fora så är det Foras kundtjänst du ska kontakta.

➜ Kontaktuppgifter till Fora.

Gäller din fråga en faktura som skickats ut från Folksam så är det Folksams kundtjänst kooperativa tjänstepensioner du ska höra av dig till.

➜ Kontaktuppgifter till Folksam.

Jag är osäker på hur jag ska fylla i Folksams administrationsavtal. Vem kan hjälpa mig?

Om du har frågor om hur du ska fylla i administrationsavtalet kan du kontakta Folksams kundtjänst kooperativa tjänstepensioner.

➜ Kontaktuppgifter till Folksam.

Jag har fått en faktura från Fora som avser premien för 2023. Vad ska jag göra nu?

Om du får en faktura från Fora ska den betalas. Du kommer sedan att få en kreditfaktura och en återbetalning från Fora på den del av premien som Folksam tar in.

Innebär detta någon förändring av arbetsskadeförsäkringen?

Nej. Arbetsskadeförsäkringens villkor, dina premiekostnader som arbetsgivare och dina medarbetares försäkringsskydd är helt opåverkade av denna förändring.

Jag har nyss blivit medlem i Fremia och inte hunnit teckna avtal med Fora. Vad gäller?

Du som blivit medlem den 1 november 2022 eller senare behöver inte teckna avtal med Fora. Du tecknar i stället avtal med Folksam direkt.

Jag har frågor som rör omställning, vem ska jag kontakta?

Då ska du vända dig till din nya omställningsorganisation Omstella. Där får du vägledning i möjligheterna att hjälpa anställda att stärka sin kompetens under anställning och vid omställning.

➜ Kontaktuppgifter till Omstella.