Nytt avtal tecknat för tjänstemän inom skola, förskola och fritidshem

Gäller från och med 1 september 2023

Fremia har kommit överens med Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare och Vision om nya kollektivavtal för anställda inom skola, förskola och fritidshem. Avtalen är tvååriga och innehåller inga siffror. Lönerevision sker den 1 september.

De nya avtalen omfattar anställda tjänstemän hos arbetsgivare som är anslutna till Fremia och som bedriver förskolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor. Avtalen är sifferlösa och följer märkets värde om 7,4 procent på två år. Formellt sett är det tre separata avtal som tecknats med respektive motpart, men överenskommelserna är i princip sett likadana.

Avtalen gäller från den 1 september 2023 till och med den 31 augusti 2025.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.